Kik vehetik igénybe a TÁMOP 2.1.2 támogatást?

A képzési támogatásra jogosult lehet minden 18. életévét betöltött felnőtt, aki nem áll középiskolával, felsőoktatási intézménnyel tanulói/ hallgatói jogviszonyban (kivételt képeznek a költségtérítéses képzésben résztvevők), és a jelen képzési program megvalósításával párhuzamosan nem vesz részt más hazai és/vagy Európai Uniós forrásból támogatott idegen nyelvi/ és/vagy informatikai képzésben. Az egész életen át tartó tanulás jegyében felső korhatára nincs A program kiemelten kezeli a hátrányos helyzetű térségekben élőket, illetve a 45 éven felülieket.

TÁMOP 2.1.2