Parkgondozó tanfolyam szakmai és vizsgakövetelménye

A 76. sorszámú Parkgondozó megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 21 622 02
1.2. Részszakképesítés megnevezése: Parkgondozó
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 320-480
2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: befejezett iskolai végzettséget nem igényel
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70 %
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –
3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások
FEOR száma: 6115
FEOR megnevezése: Kertépítő kertész
A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök): Díszfaiskolai kertész, Faiskolai kertész,Faiskolai munkás, Kertgondnok, Parkápoló, Parkfenntartó, Parkkarbantartó
3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A parkgondozó feladata a zöldfelületek (fű- és virágfelületek, fásszárú dísznövények) fenntartása.
A részszakképesítéssel rendelkező képes:
– Felismerni, meghatározni a dísznövényfajokat, illetve fajtákat
– Növényápolást végezni
– Eszközöket használni, gépeket üzemeltetni, használni, karbantartani
– Előírások szerint dolgozni
– Parkfenntartási, gondozási munkát végezni
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése szakképesítés köre
54 581 02 Parképítő és fenntartó technikus szakképesítés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 4.2 azonosító száma megnevezése
10961-12 Kertészeti alapismeretek
10962-12 Kertészeti munkavállalói ismeretek
11070-12 Dísznövényismeret
11069-12 Kertfenntartás
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosító száma, megnevezés a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
10961-12 Kertészeti alapismeretek írásbeli
10962-12 Kertészeti munkavállalói ismeretek írásbeli
11070-12 Dísznövényismeret gyakorlati
11069-12 Kertfenntartás gyakorlati
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:-
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Növényismeret, kertfenntartás
A vizsgafeladat ismertetése:
Dísz- és gyomnövények felismerése (20 db), és írásban történő megnevezésük a növények hivatalos magyar nevével (20 perc).
Zöldfelületi egység adott technológia szerinti fenntartása, az alkalmazott gépek működtetése és karbantartása (60 perc).
A vizsgafeladat időtartama: 80 perc
A vizsgafeladat aránya: 70%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Kertészeti és munkavállalói ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
Komplex írásbeli vizsga a kertészeti termesztés alapismereteinek, illetve a munkavállaló számára elengedhetetlen tudnivalók témaköreiből összeállított feladatlapok kitöltésével.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat aránya: 20%
5.3.3. Komplex szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Kertfenntartás
A vizsgafeladat ismertetése:
Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, a kertfenntartás témaköreit felölelő előre kiadott kérdésre.
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülési idő 10 perc)
A vizsgafeladat aránya: 10%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A 6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Kerti szerszámok, eszközök
6.3. Gépszereléshez szükséges szerszámok, gépek és eszközök
6.4. Könnyű gépek (bozótirtó, sövénynyíró)
6.5. Kisgépek (önjáró kaszagép, kerti traktor adapterekkel)
6.6. Egyéni védőfelszerelés
6.7. Munkabiztonsági berendezések
6.8. Személyes felszerelés: metszőolló, kézi fűrész vagy ágvágó, munkavédelmi kesztyű.
7. EGYEBEK

A parkgondozó tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A parkgondozó tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

A Parkgondozó tanfolyam szakmai és vizsgakövetelménye bejegyzés először a IOSZIA – OKJ Képzések – OKJ Tanfolyamok jelent meg.

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.