Címke: Szociális tanfolyamok Pásztón

Sportedző (a sportág megjelölésével) tanfolyam

Sportedző (a sportág megjelölésével) tanfolyam leírása

(OKJ 54 813 02)
Célirányosan tervezi, szervezi és irányítja a sportolók, csapatok rövid-, közép- és hosszú távú felkészítését és versenyeztetését. Megtanítja a sportág technikai, taktikai és játékrendszer-ismereteit, játék- és  versenyszabályait. Értékeli a sportolók edzéseken és a versenyeken nyújtott teljesítményét, a korszerű pedagógiai és edzéselvek, edzésmódszerek figyelembevételével fejleszti teljesítőképességüket és teljesítőkészségüket. Felméri sportolói állóképességét, technikai tudását, valamint edzéstervet készít, irányítja annak végrehajtását. Edzőmérkőzéseket és -versenyeket, illetve edzőtáborokat szervez. Megszervezi és koordinálja a rábízott sportolók felkészítésében együttműködő szakemberek tevékenységét (sportorvos, pszichológus stb.). Részt vesz a sport és egyéb szabadidős tevékenységet szervező egység/intézmény munkájában.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • a választott sportág mozgásformáit szakszerűen bemutatni, elemezni, eredményesen oktatni
 • a sportági mozgástechnikák végrehajtásakor előforduló hibákat felismerni, javítani
 • a sportolók képességeit és erőnlétét szakszerűen felmérni, értékelni
 • az életkori sajátosságok, valamint az egyéni adottságok figyelembevételével tanítványai sportágspecifikus felkészítését, versenyzését megtervezni és irányítani
 • a sportolók teljesítményét értékelni, a versenyzők kiválasztását elvégezni
 • a tehetséggondozás korszerű elveit és módszereit alkalmazni
 • különböző ciklusú edzésterveket készíteni
 • a munkájában résztvevő segédedzők tevékenységét irányítani
 • sporteseményeket, mérkőzéseket, versenyeket, táborokat szervezni
 • a munkakörével együtt járó szervezési, pénzügyi, adminisztratív és marketing feladatokat ellátni
 • az egészséges életmódot népszerűsíteni, a rendszeres testedzés és sportolás jelentőségét kiemelni az egészség megalapozásában, megszilárdításában
 • sportágában szabadidős tevékenységeket szervezni, vezetni
 • a tevékenységgel kapcsolatos ártalmakat felismerni, megelőzni a lehetőségekhez képest
 • szükség esetén szakszerű segítséget- és elsősegélyt nyújtani
 • más testkulturális és egészségügyi szakemberekkel együttműködni

Sportedző (a sportág megjelölésével) megkezdésének alapvető feltételei

 • érettségi bizonyítvány
 • egészségügyi alkalmassági

Sportedző (a sportág megjelölésével) tanfolyam moduljai

 • 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
 • 10322-12 Pedagógiai, pszichológiai és kommunikációs alapok
 • 10323-12 Egészségügy és elsősegélynyújtás
 • 10324-12 Edzéselmélet és gimnasztika
 • 10325-12 Szervezés és vállalkozás alapjai
 • 10326-12 Sportági alapok
 • 10327-12 Sportedzői szakismeretek

Általános információk a Sportedző (a sportág megjelölésével) tanfolyamról

Betölthető munkakör megnevezése:

 • 2717 Szakképzett edző, sportszervező, – irányító

A képzés várható kezdési időpontja: A szükséges létszám elérését követően.
Képzési napok: Heti két alkalom. A pontos időrendi beosztásról a képzésben résztvevők tájékoztatást kapnak.
A képzés záróvizsgával fejeződik be. Sikeres vizsga esetén Sportedző (a sportág megjelölésével) (OKJ 54 813 02) bizonyítvány kerül kiadásra.
A záróvizsga várható időpontjai: A tanfolyam indulási időpontjától függően, vizsganaptár szerint.
A képzés költsége: A pontos árral, igénybe vehető kedvezményekkel (álláskeresők, kismamák, diákok, kamatmentes részletfizetési lehetőség, stb.) kapcsolatban kérjük, keresse munkatársainkat!

További információk a Sportedző (a sportág megjelölésével) tanfolyamról

{chronoforms}jelentkezesilap{chronoforms}

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Pedagógiai, szociális tanfolyamok Pásztón | Címke: , | Sportedző (a sportág megjelölésével) tanfolyam bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Gyógypedagógiai segítő munkatárs tanfolyam

A Gyógypedagógiai segítő munkatárs tanfolyam leírása

OKJ 54 140 01
A Gyógypedagógiai segítő munkatárs részt vesz a közvetlen gyógypedagógiai munka előkészítésében. Közreműködik a tanórai, a tanórán kívüli és intézményen kívüli foglalkozások előkészítésében és lebonyolításában. Közreműködik a fogyatékos személyek körében végzett általános jellegű nevelési, oktatási feladatokban. A gyógypedagógus útmutatásai alapján ellátja az egyes fogyatékosság-specifikus, gyógypedagógiai asszisztensi feladatokat. Felügyeli, kíséri tanulókat vagy csoportokat. Gondozási feladatokat végez, elsősegélyt nyújt, tevékenyen részt vesz a higiénés szokásrendszer kialakításában, valamint a közösen végezhető munkatevékenységekben. Közreműködik a gyermekek, tanulók szabadidős tevékenységének  szervezésében és részt vesz az intézményi adminisztrációs feladatokban. Munkáját titoktartási  kötelezettséggel végzi.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Pedagógiai, szociális tanfolyamok Pásztón | Címke: , | Gyógypedagógiai segítő munkatárs tanfolyam bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Pedagógiai- és családsegítő munkatárs tanfolyam

A Pedagógiai- és családsegítő munkatárs tanfolyam leírása

OKJ 54 140 02
A Pedagógiai- és családsegítő munkatárs részt vesz a közvetett pedagógiai munkában, illetve annak előkészítésében. Közreműködik a tanórai, a tanórán és intézményen kívüli, és az óvodai foglalkozások előkészítésében és lebonyolításában. A pedagógus tanórai, foglalkozási felkészülését segíti, szemléltető eszközök készítésével és adminisztrációs feladatok ellátásával.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Pedagógiai, szociális tanfolyamok Pásztón | Címke: , | Pedagógiai- és családsegítő munkatárs tanfolyam bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Gyermekotthoni asszisztens tanfolyam

A Gyermekotthoni asszisztens tanfolyam leírása

(OKJ 54 761 01)
A gyermekotthoni asszisztens a gyermekotthon vezetőjének és nevelőjének irányítása mellett megszervezi és
végzi a gyermek életkorának, állapotának megfelelő napi tevékenységeket. Közreműködik a gyermek számára otthont nyújtó intézmény, nevelési/gondozási tevékenységeinek elvégzésében. Közreműködik a gyermekek befogadásával kapcsolatos feladatok ellátásában. Megbízás alapján az intézmény működésével kapcsolatosan feladatokat végez, szervezi a gyermekek szabadidejének eltöltését. Részt vesz a gyermek önálló életvitelre való felkészítésében. Végzi a gyermek napközbeni ellátó intézménybe való felvételével kapcsolatos teendőket, tervezi és ellátja a nevelési/gondozási feladatokat. Megbízás alapján ellenőrzési, szervezési és dokumentációs feladatokat lát el.

 

A Gyermekotthoni asszisztens tanfolyam megkezdésének alapfeltételei

 • érettségi bizonyítvány

A Gyermekotthoni asszisztens tanfolyam moduljai (1300-1560 óra)

 • 10525-12 A szociális ellátás általános tevékenységei
 • 10559-12 Elsősegély-nyújtási feladatok
 • 10522-12 Gyermekellátási alapfeladatok
 • 10523-12 Gyermekfelügyelői feladatok
 • 10524-12 Gyermek-felügyeleti dokumentációs feladatok
 • 10526-12 Gyermekotthoni tevékenységek
 • 11498-12 Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén)
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

Általános információk a Gyermekotthoni asszisztens tanfolyamról

Betölthető munkakör megnevezése:

 • 5221 Gyermekfelügyelő, dajka

A képzés várható kezdési időpontja: A szükséges létszám elérését követően.
Képzési napok: Heti két alkalom. A pontos időrendi beosztásról a képzésben résztvevők tájékoztatást kapnak.
A képzés záróvizsgával fejeződik be. Sikeres vizsga esetén Gyermekotthoni asszisztens (OKJ 54 761 01) bizonyítvány kerül kiadásra.
A záróvizsga várható időpontjai: A tanfolyam indulási időpontjától függően, vizsganaptár szerint.
A képzés költsége: A pontos árral, igénybe vehető kedvezményekkel (álláskeresők, kismamák, diákok, kamatmentes részletfizetési lehetőség, stb.) kapcsolatban kérjük, keresse munkatársainkat!

További információk a Gyermekotthoni asszisztens tanfolyamról

{chronoforms}jelentkezesilap{/chronoforms}

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Pedagógiai, szociális tanfolyamok Pásztón | Címke: , | Gyermekotthoni asszisztens tanfolyam bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Gyakorló ápoló tanfolyam

A gyakorló ápoló tanfolyam leírása

(OKJ 52 723 01)
A gyakorló ápoló munkáját az egészségügyi ellátórendszer egyes területein az ellátó team tagjaként végzi.A gyakorló ápoló korszerű elméleti tudással és gyakorlati tapasztalattal rendelkezik, kompetencia szintjének megfelelően, felelősen vesz részt az egészségügyi ellátás megelőző-, gyógyító-, gondozó- és rehabilitációs folyamataiban.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Pedagógiai, szociális tanfolyamok Pásztón | Címke: , | Gyakorló ápoló tanfolyam bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Ápolási asszisztens tanfolyam

Az ápolási asszisztens tanfolyam leírása

OKJ (32 723 01)

Az ápolási asszisztens egyénre szabott segítő tevékenységet végez az egészségügyi ellátásban (fekvőbeteg ellátás, szakrendelői ellátás) a szakképzett egészségügyi team tagjainak szoros irányítása és felügyelete alatt.  Munkáját szakmai kompetenciájának megfelelően az ápolási folyamat lépéseibe illesztve, az etikai és jogi normák szigorú betartásával végzi.

Az ápolási asszisztens tanfolyam szakképesítéssel rendelkező képes:

 • alapápolási tevékenységeket végezni kompetenciája szerint
 • alapvető életfunkciókat megfigyelni, mérni és dokumentálni (pulzus, vérnyomás, légzés, hőmérséklet)
 • vércukrot, testsúlyt, testmagasságot mérni és dokumentálni
 • életveszély esetén, alapszinten elsősegélyt nyújtani (szakszerű fektetés, vérzéscsillapítás, kötözések, szakszerű segélyhívás, BLS)
 • a szakápolóknak segédkezni a különböző vizsgálatok és beavatkozások előkészítésénél és kivitelezésénél

Az ápolási asszisztens tanfolyam megkezdésének alapfeltételei

 • 8 általános iskolai végzettség

 

Az ápolási asszisztens tanfolyam moduljai (1100-1400 óra)

 • 11112-12 Fertőtlenítés-sterilizálás
 • 11214-12 Egészségügyi szakmai alapismeretek
 • 11111-12 Ápolástani alapismeretek
 • 11497-12 Foglalkoztatás I
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

Általános információk az Ápolási asszisztens tanfolyamról

betölthető munkakör megnevezése:

 • 5222 Segédápoló, műtőssegéd

A képzés várható kezdési időpontja: A szükséges létszám elérését követően.
Képzési napok: Heti két alkalom. A pontos időrendi beosztásról a képzésben résztvevők tájékoztatást kapnak.
A képzés záróvizsgával fejeződik be. Sikeres vizsga esetén Ápolási asszisztens (OKJ 32 723 01) bizonyítvány kerül kiadásra.
A záróvizsga várható időpontjai: A tanfolyam indulási időpontjától függően, vizsganaptár szerint.
A képzés költsége: A pontos árral, igénybe vehető kedvezményekkel (álláskeresők, kismamák, diákok, kamatmentes részletfizetési lehetőség, stb.) kapcsolatban kérjük, keresse munkatársainkat!

További információk az ápolási asszisztens tanfolyamról

 {chronoforms}jelentkezesilap{/chronoforms}

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Pedagógiai, szociális tanfolyamok Pásztón | Címke: , | Ápolási asszisztens tanfolyam bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Iskolatitkár tanfolyam

Az iskolatitkár tanfolyam leírása

(OKJ 54 346 01 0010 54 02)
Ajánlásunk: Képzésünk segítségével valamennyi szükséges szakmai ismeret megszerezhető, ami elengedhetetlen az iskolatitkárok mindennapi munkájához.
A képzés célja: A képzésben résztvevő a sikeres vizsga után önállóan tudja ellátni feladatait az alábbiak szerint:

 • 10 ujjas vakírás segítéségével adatbeviteli feladatot végez, iratokat, dokumentumokat kezel, selejtez, leltároz.
 • Dokumentumszerkesztési-ügyintézői feladatokat lát el.
 • Gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatokat végez.
 • Rendezvényeket, eseményeket szervez.
 • Közreműködik az oktatási intézmény kapcsolattartási feladatainak ellátásában.
 • Az iskolavezetés mellett személyi titkári feladatokat végez.
 • Részt vesz a személyügyi feladatok ellátásában szakmai irányítással.
 • Irodai munkafolyamatokat szervez

Betölthető munkakör megnevezése:

 • 4191 Titkárnő

Az iskolatitkár tanfolyam megkezdésének alapvető feltételei

 • érettségi bizonyítvány

Az iskolatitkár tanfolyam moduljai (Összesen: 430 óra)

 • 1617-06 Gépírás és iratkészítés
 • 1618-06 Dokumentumkészítés és – kezelés az irodában
 • 1619-06 Titkári ügyintézés
 • 1620-06 Rendezvényszervezés és a PR a hivatali gyakorlatban
 • 1622-06 Iskolatitkári ügyintézés, szervezés

 

Általános információk az iskolatitkár tanfolyamról

A képzés várható kezdési időpontja: az IOSZIA képző központ által meghatározott, szükséges tanfolyami létszám elérésekor.
Képzési napok: Hetente két alkalommal.
A teljes képzésről, pontos időrendi beosztásról a képzésben résztvevők tájékoztatást kapnak.
Képzés helyszíne: IOSZIA Kft. oktatóközpontja (3200 Gyöngyös, Katona J. u. 1.)
A program során alkalmazott értékelési rendszer:
A képzés záróvizsgával fejeződik be és OKJ 54 346 01 0010 54 02 számú Iskolatitkár bizonyítvány kerül kiadásra.

A záróvizsga várható időpontjai: a tanfolyam indulásától függően, vizsganaptár szerint.

{chronoforms}jelentkezesilap{/chronoforms}

Iskolatitkár tanfolyam

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Pedagógiai, szociális tanfolyamok Pásztón | Címke: , | Iskolatitkár tanfolyam bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Iskolatitkár tanfolyam (a régi OKJ szerinti)

Az iskolatitkár tanfolyam leírása

(OKJ 54 346 01 0010 54 02)
Ajánlásunk: Képzésünk segítségével valamennyi szükséges szakmai ismeret megszerezhető, ami elengedhetetlen az iskolatitkárok mindennapi munkájához.
A képzés célja: A képzésben résztvevő a sikeres vizsga után önállóan tudja ellátni feladatait az alábbiak szerint:

 • 10 ujjas vakírás segítéségével adatbeviteli feladatot végez, iratokat, dokumentumokat kezel, selejtez, leltároz.
 • Dokumentumszerkesztési-ügyintézői feladatokat lát el.
 • Gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatokat végez.
 • Rendezvényeket, eseményeket szervez.
 • Közreműködik az oktatási intézmény kapcsolattartási feladatainak ellátásában.
 • Az iskolavezetés mellett személyi titkári feladatokat végez.
 • Részt vesz a személyügyi feladatok ellátásában szakmai irányítással.
 • Irodai munkafolyamatokat szervez

Betölthető munkakör megnevezése:

 • 4191 Titkárnő

Az iskolatitkár tanfolyam megkezdésének alapvető feltételei

 • érettségi bizonyítvány

Az iskolatitkár tanfolyam moduljai (Összesen: 430 óra)

 • 1617-06 Gépírás és iratkészítés
 • 1618-06 Dokumentumkészítés és – kezelés az irodában
 • 1619-06 Titkári ügyintézés
 • 1620-06 Rendezvényszervezés és a PR a hivatali gyakorlatban
 • 1622-06 Iskolatitkári ügyintézés, szervezés

 

Általános információk az iskolatitkár tanfolyamról

A képzés várható kezdési időpontja: az IOSZIA képző központ által meghatározott, szükséges tanfolyami létszám elérésekor.
Képzési napok: Hetente két alkalommal.
A teljes képzésről, pontos időrendi beosztásról a képzésben résztvevők tájékoztatást kapnak.
Képzés helyszíne: IOSZIA Kft. oktatóközpontja (3200 Gyöngyös, Katona J. u. 1.)
A program során alkalmazott értékelési rendszer:
A képzés záróvizsgával fejeződik be és OKJ 54 346 01 0010 54 02 számú Iskolatitkár bizonyítvány kerül kiadásra.

A záróvizsga várható időpontjai: a tanfolyam indulásától függően, vizsganaptár szerint.

{chronoforms}jelentkezesilap{/chronoforms}

Iskolatitkár tanfolyam

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Pedagógiai, szociális tanfolyamok Pásztón | Címke: , | Iskolatitkár tanfolyam (a régi OKJ szerinti) bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Óvodai dajka tanfolyam

Óvodai dajka tanfolyamÓvodai dajka tanfolyam leírása

(OKJ 31 140 01 0000 00 00)
Az óvodai dajka munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. Az óvodai dajka, alkalmas legyen a gondozó és nevelőmunkában részt venni, elsősegélyt nyújtani és takarítási feladatokat ellátni.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Pedagógiai, szociális tanfolyamok Pásztón | Címke: , | Óvodai dajka tanfolyam bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Óvodai dajka tanfolyam

Óvodai dajka tanfolyamÓvodai dajka tanfolyam leírása

(OKJ 32 140 01)
Az óvodai dajka munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. Az óvodai dajka, alkalmas legyen a gondozó és nevelőmunkában részt venni, elsősegélyt nyújtani és takarítási feladatokat ellátni.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Pedagógiai, szociális tanfolyamok Pásztón | Címke: , | Óvodai dajka tanfolyam bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva