Személy- és vagyonőr tanfolyam szakmai és vizsgakövetelménye

A 34. sorszámú Személy-és vagyonőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 32 861 01
1.2. Szakképesítés megnevezése: Személy- és vagyonőr
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 320-450
2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 3. számú mellékletben a Közszolgálat szakmacsoportra
meghatározott kompetenciák birtokában
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –
3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok):
FEOR száma: 5254
FEOR megnevezése: Vagyonőr, testőr
A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök): Személy- és vagyonőr
FEOR száma: 9238
FEOR megnevezése:Egyéb egyszerű szolgáltatási és szállítási foglalkozások
A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök): Parkolóőr
FEOR száma: 9231
FEOR megnevezése: Portás, telepőr, egyszerű őr
A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök): Ipari, kereskedelmi intézet, oktatási intézmény, egészségügyi intézmény portása, Múzeumi teremőr
3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
– őrzést végez különböző védelmi szintű létesítményekben
– ellátja a belső és a közterületi járőrszolgálatot, helyszín-ellenőrzést végez a riasztásra kivonuló szolgálat tagjaként
– szállítmánykísérési feladatokat végez
– biztosítja a pénz-, értékszállítást a létesítmény területén
– parkolási ellenőrként szolgálatot teljesít
– intézkedik rendkívüli eseményekkor, szükséghelyzetekben, közveszély-elhárításban
– elfogja a bűncselekményen és szabálysértésen tetten ért személyt
– eltávolítja a rendezvényt akadályozó, zavaró személyeket
– kezeli az összeköttetésre szolgáló és a telepített biztonságtechnikai eszközöket, rendszereket
– alkalmazza a támadáselhárító eszközöket és a kényszerítő testi erőt a szakmai szabályok szerint
– személyek és gépjárművek be- és kiléptetését végzi az őrutasításban előírtak szerint
– a szállítmányok, csomagok, okmányok ellenőrzését végezi az őrutasításban előírtak szerint
– tájékoztatást ad az ügyfeleknek az intézkedés indokáról, a felhatalmazásáról, az intézkedés elleni panaszkezelés eljárásáról
– helyszínbiztosítást végez
– elsősegélynyújtást és újraélesztést végez
– elemzi az információkat és rögzíti a szolgálati dokumentumokban
– szolgálatot vesz fel, és ad át
– együttműködik a feladat-végrehajtásban érintett hatóságokkal
– konfliktus- és stressz kezelést végez
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– őrzést végezni különböző védelmi szintű létesítményekben
– ellátni a belső és a közterületi járőrszolgálatot, helyszín-ellenőrzést végezni a riasztásra kivonuló szolgálat tagjaként
– szállítmánykísérési feladatokat végezni
– biztosítani a pénz-, értékszállítást a létesítmény területén
– parkolási ellenőrként szolgálatot teljesíteni
– intézkedni rendkívüli eseményekkor, szükséghelyzetekben, közveszély-elhárításban
– elfogni a bűncselekményen és szabálysértésen tetten ért személyt
– eltávolítani a rendezvényt akadályozó, zavaró személyeket
– kezelni az összeköttetésre szolgáló és a telepített biztonságtechnikai eszközöket, rendszereket
– alkalmazni a támadáselhárító eszközöket és a kényszerítő testi erőt a szakmai szabályok szerint
– személyek és gépjárművek be- és kiléptetését végezni az őrutasításban előírtak szerint
– a szállítmányok, csomagok, okmányok ellenőrzését végezni az őrutasításban előírtak szerint
– tájékoztatást adni az ügyfeleknek az intézkedés indokáról, a felhatalmazásáról, az intézkedés elleni panaszkezelés eljárásáról
– helyszínbiztosítást végezni
– elsősegélynyújtást és újraélesztést végezni
– elemezni az információkat és rögzíteni a szolgálati dokumentumokban
– szolgálatot felvenni, és átadni
– együttműködni a feladat-végrehajtásban érintett hatóságokkal
– konfliktus- és stressz kezelést végezni
3.3. Kapcsolódó szakképesítések:
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése a kapcsolódás módja
33 861 02 Testőr szakképesítés-ráépülés
53 861 05 Fegyveres biztonsági őr szakképesítés-ráépülés
33 861 01 Kutyavezető-vagyonőr szakképesítés-ráépülés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A 4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 4.2. azonosító száma megnevezése
10348-12 Magán-biztonságvédelmi alapfeladatok
10383-12 Objektumőri feladatok
10384-12 Személy-, vagyonőr speciális feladatai
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga
eredményes letétele. Az összefüggő munkahelyi szakmai gyakorlat igazolása: az iskolai rendszeren kívüli szakképzésben az összefüggő munkahelyi szakmai gyakorlat időtartama: 40 óra, a képzés utolsó szakaszában, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Kamara minősítési rendszerében erre feljogosított, a gyakorlati képzés feltételeivel rendelkező szakképzési hozzájárulásra kötelezett vagyonvédelmi gazdálkodó szervezetnél.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosító száma, megnevezése a modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
10348-12 Magán-biztonságvédelmi alapfeladatok írásbeli, gyakorlati
10383-12 Objektumőri feladatok írásbeli, gyakorlati
10384-12 Személy-, vagyonőr speciális feladatai szóbeli, gyakorlati
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladatok mindegyikének végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Személy-, vagyonvédelmi intézkedés bemutatása, az őr jelentési kötelezettségének teljesítése
A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó szituációt leíró komplex feladatot húz. Gyakorlatban mutatja be az intézkedés végrehajtását, magyarázattal kíséri a cselekvését. (Az intézkedéshez szükséges eszközöket, felszereléseket maga választja ki a gyakorlati vizsga helyén felhalmozott készletből.) Ezt követően az intézkedés nyomán keletkező dokumentálási kötelezettségének tesz eleget számítógépen az adekvát őrdokumentumban, és/illetve szóban/telefonon jelent a szolgálatvezetőnek. A vizsgafeladat az intézkedési protokollt, a támadás-elhárítást, a helyes eszközhasználatot, a szolgálatteljesítés dokumentálását kéri számon mindhárom modul kompetenciáit figyelembe véve.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Magán-biztonságvédelmi ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése: A szakképesítés mindhárom moduljának témaköreihez kapcsolódó központilag összeállított és kiadott feladatlap (teszt) kitöltése.
Témakörök: jogi ismeretek
A magánbiztonság szabályozása, az alkalmazási feltételek, a személy- és vagyonőri tevékenység szakmai szabályai, a tevékenység során leggyakrabban előforduló bűncselekmények, szabálysértések, a bűntető- és szabálysértési eljárás, a személy- és vagyonőri intézkedés elleni panasz kivizsgálása.
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A 6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Támadás elhárítás eszközei
6.3. Elsősegélynyújtás, újraélesztés eszközei
6.4. Hírösszeköttetést biztosító eszközök
6.5. Kézi detektor
6.6. Telepített beléptető rendszerek, tűzjelző és riasztó rendszerek
6.7. Számítógép Office-programokkal
7. EGYEBEK

A személy- és vagyonőr tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A személy- és vagyonőr tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

A Személy- és vagyonőr tanfolyam szakmai és vizsgakövetelménye bejegyzés először a IOSZIA – OKJ Képzések – OKJ Tanfolyamok jelent meg.

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.