Főiskolai oktatás

Főiskolai oktatás

A Gábor Dénes Főiskola Gyöngyösi Regionális Központját a 2003/2004-es tanévtől üzemeltetjük. Az informatikai képzés az iskolánkban kiemelt helyen szerepel, ezen belül:

a műszaki informatikai – és menedzser , valamint a gazdálkodási és menedzsment szakokat indítjuk.

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAK (BA)

A képzés célja:
A gazdálkodási és menedzsment szak oktatása során olyan tudásterületeken kapnak széles körű ismereteket a hallgatók (a gazdálkodási folyamatok önálló, problémamegoldás orientált szervezése, működtetése és irányítása), melyek alapvető szükségletként merülnek fel jelenleg is a hazai és az uniós piacokon széleskörű ágazati profilban tevékenykedő, vállalatot irányító vagy működtető gazdasági szakemberek körében. A szak iránti igényt minden bizonnyal növelik a képzés során megszerzett, a környezeti változásokhoz való alkalmazkodást támogató informatikai és idegen nyelvi kompetenciák is.

Gazdálkodási és menedzsment alapszak olyan elméleti és gyakorlati ismereteket nyújt, melyek képessé teszik a hallgatókat:
• egyrészről közvetlenül a végzés után munkavállalásra a vállalatoknál, az üzleti életben, költségvetési szerveknél, szakigazgatási hivatalokban, stb.
• másrészről felkészíti őket a továbbtanulásra, a mesterszintű képzésre.

Bővebb információ >>

————————————————————————————–

MÉRNÖK INFORMATIKUS SZAK (BSc)

A képzés célja:
Olyan tudásterületeken nyújt széleskörű ismereteket (műszaki informatikai és információs rendszerek és szolgáltatások telepítése, üzemeltetése, azok adat-és programrendszerének tervezése, fejlesztése), amelyek alapvető szükségletként merülnek fel a hazai és uniós piacokon. A Főiskola a BSc szintű szakon gyakorlati szoftverfejlesztési, alkalmazói ismeretekkel rendelkező, a munkaerőpiac igényeinek megfelelő szakembereket bocsát ki, akiket ugyanakkor kellő elméleti ismereti anyaggal lát el, hogy azok a hallgatók, akik erre alkalmasak, az MSc szinten folytassák tanulmányaikat. A képzés célja, hogy a hallgatók versenyképes tudással fejezzék be tanulmányaikat, gyorsan és hatékonyan tudjanak integrálódni a munka világába.

Bővebb információ >>

————————————————————————————–

MŰSZAKI MENEDZSER SZAK (BSc)

A képzés célja:
A szak képzési célja kettős. Egyrészt célja olyan mérnökök képzése, akik a BSc képzés természettudományos, műszaki, gazdasági, humán, valamint menedzsment ismereti bázisán képesek egy-egy szűkebb szakterületen (pl. logisztika, termelés- és minőségmenedzsment, termék- és marketing menedzsment, az emberi erőforrás menedzselése, a szolgáltatás és biztonságszervezői menedzsment, környezet- ill. információmenedzsment területén) vezetői feladatokat ellátni. Másrészt a képzés célja a hallgatók felkészítése a továbbtanulásra, a mesterszintű képzésre. A differenciált szakmai törzsanyagban hangsúlyt kapnak egyrészt az informatikai alkalmazási, másrészt a vállalkozásmenedzsment, harmadrészt a biztonságszervezői ismeretek. Mindezek hozzájárulnak ahhoz, hogy a szakon végzettek a különböző műszaki menedzseri teendők ellátása közben magas szinten tudják alkalmazni az informatikát, ugyanakkor felkészítjük a hallgatókat arra is, hogy az informatikai területeken lássanak el menedzseri teendőket.

Bővebb információ >>

A bejegyzés kategóriája: Ipari, Gépészeti tanfolyamok Pásztón
Kiemelt szavak: , .
Közvetlen link.