Üdítőital-ipari termékgyártó tanfolyam

Üdítőital-ipari termékgyártó tanfolyam

A 94. sorszámú Üdítőital-ipari termékgyártó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31 541 10
1.2. Részszakképesítés megnevezése: Üdítőital-ipari termékgyártó
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám 240-360
2 EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében az élelmiszeripari
szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

 

Jelentkezzen most!

Üdítőital-ipari termékgyártó tanfolyam Duális Szak- és Felnőttképzés keretében

Ha kérdése van, forduljon bizalommal munkatársainkhoz!

2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat:-2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30 %
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya:70 %
2.8. Szintvizsga: –
3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 7115 Borász és egyéb szeszesitalgyártó, szikvízkészítő Szikvízkészítő
3.1.3. 7115 Borász és egyéb szeszesitalgyártó, szikvízkészítő Szódás, szódavízkészítő
3.1.4. 8111 Élelmiszer-, italgyártó gép kezelője Szikvízgyártó gép kezelője
3.1.5. 8111 Élelmiszer-, italgyártó gép kezelője Üdítőital-gyártó gépkezelő
3.1.6. 8111 Élelmiszer-, italgyártó gép kezelője Töltőgépkezelő
3.1.7. 8111 Élelmiszer-, italgyártó gép kezelője Ásványvízgyártó gép kezelője
3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Az Üdítőital-ipari termékgyártó feladata:
a szénsavas üdítőital-, ásványvíz- és szikvízgyártás technológiai
műveleteinek szakszerű, önálló gazdaságos végrehajtása a munka-, tűz-, környezetvédelmi és higiéniai
követelmények maradéktalan betartásával.
A részszakképesítéssel rendelkező képes:
– alap-, adalék-, ízesítő- és színezőanyagokat átvenni, kezelni, minőségét ellenőrizni, tárolni, előkészíteni
– termékek előállításához felhasznált vizet minősíteni (ivóvíz minőségű víz)
– szikvizet előállítani, a berendezéseket működtetni, karbantartani, szabályozni
– alapanyag ásványvizet minősíteni, tisztítani, kezelni, a berendezéseket működtetni, karbantartani, szabályozni
– szénsavas üdítőitalt előállítani (bázisszörpöt felhasználni, cukoroldást, keverést végezni)
– palackokat töltésre előkészíteni, nyomáspróbát végezni
– palackozni, címkézni, gyűjtőcsomagolást (egységrakomány készítése), tárolást, szállítást megoldani
– gyártásközi fizikai, kémiai, érzékszervi vizsgálatokat elvégezni, a késztermékeket ellenőrizni és minősíteni
– technológiai berendezéseket, gépeket beállítani, üzemeltetni, tisztítani
– termékgyártás víz- és energia-gazdálkodását megszervezni
– melléktermékeket, hulladékokat kezelni
– munkafolyamatok munka-, tűz-, környezetvédelmi és higiéniai szabályait betartani és betartatni
– vállalkozást indítani, működtetni, termékeket értékesíteni.
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 34 541 02 Élelmiszeripari szakmunkás szakképesítés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10901-12 Üdítőital-, ásványvíz- és szikvízgyártás
4.4. 10890-12 Élelmiszeripari vállalkozások működtetése

Üdítőital-ipari termékgyártó vizsga menete, és egyéb információk
Élelmiszeripari szakmák: Üdítőital-ipari termékgyártó tanfolyam
Üdítőital-ipari termékgyártó tanfolyam
Felnőttképzés – Jelentkezés az Üdítőital-ipari termékgyártó tanfolyamra

Felnőttképzés
Kérjük tekintse meg megújult honlapunkat!
“IOSZIA” Duális Szak- és Felnőttképzési Akadémia – Egy jó szakma felér egy diplomával!
hirek.ws.all – hirek.ws.orszagos

Kategória: Felnőttképzési hírek | A közvetlen link.