Büntetés-végrehajtási segédfelügyelő tanfolyam

Büntetés-végrehajtási segédfelügyelő tanfolyam

A 4. sorszámú Büntetés-végrehajtási segédfelügyelő megnevezésű részszakképesítés szakmai és
vizsgakövetelménye
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31 861 02
1.2. Részszakképesítés megnevezése: Büntetés-végrehajtási segédfelügyelő
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 200 – 300
2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 3. számú mellékletben a Közszolgálat szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

Jelentkezzen most!

büntetés-végrehajtási-segédfelügyelő-tanfolyam Duális Szak- és Felnőttképzés keretében

Ha kérdése van, forduljon bizalommal munkatársainkhoz!

2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –
3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok):
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 5253 Büntetés-végrehajtási felügyelő Büntetés-végrehajtási segédfelügyelő
3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A büntetés-végrehajtási szervezet segédfelügyelői állományban:
Büntetés-végrehajtási segédfelügyelő feladata:
– büntetés-végrehajtási alaptevékenységet végez
– büntetés-végrehajtási segédfelügyelői alapfeladatokat hajt végre
– büntetés-végrehajtási szakmairányú szaktevékenységet végez
A részszakképesítéssel rendelkező képes:
– az eligazításon meghatározott feladatokat végrehajtani
– ellátni a büntetés-végrehajtási szerv őrzését
– intézeten belül végrehajtani a fogvatartottak őrzését
– intézeten belül végrehajtani a fogvatartottak kísérést
– ellátni az intézeten belüli programok biztosítását
– látogatás biztosításában részt venni
– biztonsági ellenőrzést végrehajtani
– mozgáskorlátozó eszközt alkalmazni
– fegyveres biztosítási feladatokat ellátni
– fogvatartottakat munkáltatni
– szolgálatban történt eseményekről elöljárójának jelentést tenni
3.3. Kapcsolódó szakképesítések:
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 52 861 02 Büntetés-végrehajtási felügyelő szakképesítés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10352-12 Rendvédelmi alapfeladatok
4.4. 10353-12 Büntetés-végrehajtási őr feladatai
4.5. 10354-12 Büntetés-végrehajtási segédfelügyelő feladatai

Büntetés-végrehajtási segédfelügyelő vizsga menete, és egyéb információk
Közszolgálati szakmák: Büntetés-végrehajtási segédfelügyelő
Büntetés-végrehajtási segédfelügyelő tanfolyam
Felnőttképzés – Jelentkezés a Büntetés-végrehajtási segédfelügyelő tanfolyamra

Felnőttképzés
Kérjük tekintse meg megújult honlapunkat!
“IOSZIA” Duális Szak- és Felnőttképzési Akadémia – Válassz egy szakmát, és találd meg a hivatásod!
hirek.ws.all – hirek.ws.orszagos

Kategória: Felnőttképzési hírek | A közvetlen link.