Hulladékfeldolgozógép-kezelő tanfolyam

Hulladékfeldolgozógép-kezelő tanfolyam

A 40. sorszámú Hulladékfeldolgozógép-kezelő megnevezésű részszakképesítés szakmai és
vizsgakövetelménye
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31 851 01
1.2. Részzakképesítés megnevezése: Hulladékfeldolgozógép-kezelő
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 240-360
2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében a Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

Jelentkezzen most!

Hulladékfeldolgozó gép kezelője tanfolyam Duális Szak- és Felnőttképzés keretében

Ha kérdése van, forduljon bizalommal munkatársainkhoz!

2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –
3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 8190 Egyéb, máshová nem sorolható feldolgozóipari gépek kezelője
Hulladékfeldolgozógép-kezelő
3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása
A Hulladékfeldolgozógép-kezelő feladata
A hulladékkezelő telepen lévő előkészítő és feldolgozó gépek
biztonságos üzemeltetése, karbantartása.
A részszakképesítéssel rendelkező képes:
– a hulladékkezelésben alkalmazott erő- és munkagépeket biztonságosan üzemeltetni,
– elvégezni/elvégeztetni a szükséges karbantartásokat,
– ellenőrizni a feldolgozott hulladékok minőségét,
– ellenőrizni a gépnaplókat.
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 32 851 01 Hulladékfelvásárló és -telepkezelő szakképesítés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10866-12 Hulladékfeldolgozógép-kezelés

Hulladékfeldolgozógép-kezelő vizsga menete, és egyéb információk
Környezetvédelmi, vízgazdálkodási szakmák, Tanfolyamok: Hulladékfeldolgozógép-kezelő tanfolyam
Hulladékfeldolgozógép-kezelő tanfolyam
Felnőttképzés – Jelentkezés a Hulladékfeldolgozógép-kezelő tanfolyamra

Felnőttképzés
Kérjük tekintse meg megújult honlapunkat!
“IOSZIA” Duális Szak- és Felnőttképzési Akadémia – IOSZIA – For the People…
hirek.ws.all – hirek.ws.orszagos

Kategória: Felnőttképzési hírek | A közvetlen link.