Kazánkezelő tanfolyam (2-12t/h között)

Kazánkezelő tanfolyam (2-12t/h között)

27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeiről
A 116. sorszámú Kazánkezelő (2-12t/h között) (Gépészeti szakmák) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 32 522 02
1.2. Szakképesítés megnevezése: Kazánkezelő (2-12t/h között) (Gépészeti szakmák)
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 280-420

2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében a. Gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

Jelentkezzen most!

Kazánkezelő-2-12th-kozott tanfolyam Duális Szak- és Felnőttképzés keretében

Ha kérdése van, forduljon bizalommal munkatársainkhoz!

2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –
3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A kazánkezelő (2-12t/h között) szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A Szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 8323 Kazángépkezelő Ipari gáz- és olajtüzelőberendezés-kezelő
3.1.3. Kazán segédberendezés kezelője
3.1.4. Kazánsegédgépész
3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Akazánkezelő (2-12t/h között)feladata:

a 2-12t/h közötti tömegáramú kazán felkészítése az üzemeltetésre, a
kazán és segédberendezéseinek, a kazánt kiszolgáló rendszerek, illetve a kazán által ellátott technológiai
berendezések hatékony, üzembiztos, igény szerinti működtetése. Felügyeli az üzemeltetési paramétereket, a
biztonsági berendezéseket, az épületfelügyeleti rendszereket, dokumentálja az üzemmenetet.
A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • tüzelőanyag ellátó rendszert üzembe helyezni
 • kazánberendezést feltölteni
 • kazánszintet felügyelni
 • tápvíz/pótvíz ellátó rendszert felügyelni
 • levegőellátó, füstgáz elvezető rendszert működtetni
 • ellenőrizni a reteszfeltételek meglétét
 • égőberendezést indítani, üzemeltetni, leállítani
 • tápvíz-, keringtető-, olajellátó-, nyomásfokozó-, stb. szivattyúkat működtetni
 • kazánberendezést indítani, rendszerre kötni, leállítani, leválasztani
 • sikertelen üzemindítást követően a reteszfeltételeket felülvizsgálja
 • felügyelni a lángképet, lánghosszat
 • üzemi, szolgáltatási paramétereket felügyelni
 • ellenőrizni a helyes gáz-levegő arányt szemrevételezéssel, füstgáz mintavételezéssel, elemzéssel
 • a mérési eredményektől függően vagy meghatározott időszakonként a kazánt iszapolni
 • ellenőrizni a rábízott energetikai rendszerek üzemszerű állapotát
 • felügyelni az üzemi szerelvények működését, a biztonsági szerelvények állapotát
 • felügyelni a kazánház, csarnok, tüzelőanyag tároló tűzvédelmi rendszerét
 • hiba esetén hibaelemzést végezni
 • hatáskörében a hiba megszűntetéséről intézkedni
 • vészhelyzet esetén a rendszerek működését leállítani
 • szükség esetén felettesét értesíteni
 • biztosítani a veszélyes anyagok hatósági előírásoknak megfelelő tárolását
 • felügyelni az üzemi csarnok vészszellőztető, veszélyes gázkoncentrációt mérő rendszerét
 • folyamatirányító számítógépet kezelni
 • vezetni az üzemi naplót, dokumentálni a műszakban történteket

3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1. A kazánkezelő (2-12t/h között) kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 31 522 02 Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelő részszakképesítés
3.3.4. 31 522 03 Kisteljesítményű kazán fűtő (max. 2t/h) részszakképesítés
3.3.5. 33 522 01 Kazángépész (12t/h felett) szakképesítés-ráépülés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
4.1. A kazánkezelő (2-12t/h között) szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10214-12 Épületgépészeti munkabiztonsági és környezetvédelmi feladatok
4.4. 11416-12 Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelői feladatok
4.5. 11417-12 Kisteljesítményű kazán fűtő (max. 2t/h) feladatok
4.6. 11418-12 Kazánkezelői (2-12t/h között) feladatok

Kazánkezelő (2-12t/h között) vizsga menete, és egyéb információk
Gépészeti szakmák: Kazánkezelő tanfolyam (2-12t/h között)
Kazánkezelő tanfolyam (2-12t/h között)
F elnőttképzés – Jelentkezés a Kazángépész (2-12t/h között) tanfolyamra

Felnőttképzés
Kérjük tekintse meg megújult honlapunkat!
“IOSZIA” Duális Szak- és Felnőttképzési Akadémia – Válassz egy szakmát, és találd meg a hivatásod!
hirek.ws.all – hirek.ws.orszagos

Kategória: Felnőttképzési hírek | A közvetlen link.