Nyomástartóedény-gépész tanfolyam

Nyomástartóedény-gépész tanfolyam

27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeiről
A 166. sorszámú Nyomástartóedény-gépész megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 32 524 01
1.2. Szakképesítés megnevezése: Nyomástartóedény-gépész
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 160-240

2. EGYÉB ADATOK
2.1.A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében a Gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

Jelentkezzen most!

Nyomástartóedény gépész tanfolyam Duális Szak- és Felnőttképzés keretében

Ha kérdése van, forduljon bizalommal munkatársainkhoz!

2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –
3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 8131 Kőolaj-és földgázfeldolgozó gép kezelője Nyomástartóedény-gépész
3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A nyomástartóedény-gépész feladata:

A nyomástartóedény-gépész a hatósági felügyelet alá tartozó nyomástartó berendezések, rendszerek,
létesítmények folyamatos, üzemeltetését, működtetéshez szükséges ellenőrzéseket, karbantartásokat végzi.
Biztosítja a működés és üzemi folyamatok feltételeit, előírások szerinti vizsgálatokat.
A szakképesítéssel rendelkező képes:

  • előkészíteni a gyártási munkafolyamatot
  • beállítani, beállíttatni a technológiai utasításban előírt paramétereket, kezeli a számítógépes programokat
  • a technológiai előírás szerint legyártani, legyártatni a terméket
  • az előírások szerint szállítani és tárolni a felhasznált és legyártott anyagokat, félkész- és késztermékeket
  • vészhelyzetben intézkedni a felügyelete alá tartozó termelő rendszer vagy gépek biztonságos leállításáról
  • dokumentálni és ellenőrzi a berendezések biztonságos működését
  • kiválasztani a gyártáshoz szükséges gépeket, berendezéseket, eszközöket

3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti azonosító száma megnevezése
4.3. 10214-12 Épületgépészeti munkabiztonsági és környezetvédelmi feladatok
4.4. 11426-12 Nyomástartóedény-gépészi feladatok

Nyomástartóedény-gépész vizsga menete, és egyéb információk
Gépészeti szakmák: Nyomástartóedény-gépész tanfolyam
Nyomástartóedény-gépész tanfolyam
Felnőttképzés – Jelentkezés a Nyomástartóedény-gépész tanfolyamra

Felnőttképzés
Kérjük tekintse meg megújult honlapunkat!
“IOSZIA” Duális Szak- és Felnőttképzési Akadémia – IOSZIA – For the People…
hirek.ws.all – hirek.ws.orszagos

Kategória: Felnőttképzési hírek | A közvetlen link.